2.20 
Ίσιο ρακόρ με αρσενικό σπείρωμα για σωλήνα 1/4" νερού  
Σε Απόθεμα
+

2.20 
Γωνία με αρσενικό σπείρωμα για σωλήνα 1/4" νερού    
Σε Απόθεμα
+

7.00 
Τάφ 1/4" κουμπωτό. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για συνδέση ψυγείου με παροχή 1/4'' από φίλτρο κάτω πάγκου ή συστήματα αντίστροφης όσμωσης!
Σε Απόθεμα
+

6.40 
Ρακόρ ίσο ταχυσύνδεσμος 1/4" x 7/16" θηλυκό σπείρωμα John guest     ΠΡΙΝ     ΜΕΤΑ
Σε Απόθεμα
+

1.90 
Νιπέλ μεταλλικό 1/4" αρσενικό x αρσενικό σπείρωμα.                
Σε Απόθεμα
+

1.20 
Νιπέλ πλαστικό 1/4" αρσενικό  x 1/4" αρσενικό σπείρωμα DG PURE
Σε Απόθεμα
+

1.70 
Νιπέλ πλαστικό 1/2" αρσενικό x 1/2" αρσενικό σπείρωμα DG PURE
Σε Απόθεμα
+

14.50 
Μειωτής πιέσεως κουμπωτός 1/4" x 1/4" προσαρμόζεται σε όλες τις συσκευές που συνδέονται με σωληνάκι 1/4"
Σε Απόθεμα
+

5.40 
Ρακόρ  3/8" θηλυκό σε 1/4" σωληνάκι ταχυσύνδεσμος
Σε Απόθεμα
+