[Επικοινωνήστε για Τιμή]
Ολοκληρωμένω σύστημα αντίστροφης όσμωσης ετοιμο για σύνδεση με το δίκτυο. Ιδανικό για ξενοδοχεία, εργαστήρια, βιοτεχνίες, εργοστάσια, μικρά εμφιαλωτήρια.

ΚΩΔΙΚΟΣ (SKU): DGRO6000

Σε Απόθεμα

[Επικοινωνήστε για Τιμή]
Ολοκληρωμένω σύστημα αντίστροφης όσμωσης ετοιμο για σύνδεση με το δίκτυο. Ιδανικό για ξενοδοχεία, εργαστήρια, βιοτεχνίες, εργοστάσια, μικρά εμφιαλωτήρια.

ΚΩΔΙΚΟΣ (SKU): DGRO12000

Σε Απόθεμα

[Επικοινωνήστε για Τιμή]
Ολοκληρωμένω σύστημα αντίστροφης όσμωσης ετοιμο για σύνδεση με το δίκτυο. Ιδανικό για ξενοδοχεία, εργαστήρια, βιοτεχνίες, εργοστάσια, μικρά εμφιαλωτήρια.

ΚΩΔΙΚΟΣ (SKU): DGRO24000

Σε Απόθεμα