Ανταλλακτικό φίλτρο Instapure R8 ULTRA Χρωμέ

38.50 
1010
Σε Απόθεμα
+

Ανταλλακτικό φίλτρο Instapure f8 ultra Χρωμέ

Αφαιρεί:

51 Contaminants Reduced

Heavy Metals
  • Lead
  • Mercury
  • Microbiological Cysts & Impurities
  • Cryptosporidium
  • Giardia
Agricultural & Industrial Pollutants
  • Asbestos
  • Atrazine
  • Benezene
  • Carbofuran
  • Carbon Tetrachloride
  • Chlordane
  • Chlorobenzene*
  • Chloropicrin*
  • 2,4-D
  • Dibromochloropropane*
  • o-Dichlorobenzene
  • p-Dichlorobenzene*
  • 1,2-Dichloroethane*
  • 1,1-Dichloroethylene*
  • cis-1,2-Dichloroethylene*
  • trans-1,2-Dichloroethylene*
  • 1,2-Dichloropropane*
  • cis-1,3-Dichloropropylene*
  • Dinoseb*
  • Endrin
  • Ethylbenzene
  • Ethylene Dibromide (EDB)*
  • Halocetonitriles*
  • Haloketones*
  • Heptachlor*
  • Heptachlor Epoxide
  • Hexachlorobutadiene*
  • Hexachlorocyclopentadiene*
  • Lindane
  • Methoxychlor
  • Monochlorobenzene
  • Pentachlorophenol *
  • Simazene
  • Styrene
  • 1,1,2,3-Tetrachloroethane*
  • Tetrachloroethylene
  • Toluene
  • Toxaphene – 93.2%
  • 2,4,5-TP (Silvex)
  • Tribromoacetic Acid *
  • 1,2,4-Trichlorobenzene*
  • 1,1,1-Trichloroethane*
  • 1,1,2-Trichloroethane*
  • Trichloroethylene
  • Trihalomethanes (TTHM)
  • Xylenes*
Particulates
  • Turbidity
Other Contaminants
 • Rust
 • Sand
 • Sediment

Filter Life

760 Λίτρα